Naše služby

Naše stavební firma EXTRASTAV s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcemi rodinných domů i komerčních objektů.

Realizovali jsme desítky projektů nejen v okolí Berouna, ale i v Praze a na dalších místech Středočeského kraje.

V případě, že Vás naše nabídka služeb zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace

Chcete stavět, rekonstruovat či opravovat rodinný dům, komerční nebo výrobní objekt?

Poradíme Vám s výběrem vhodné lokality, vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro novostavby, přestavby, rekonstrukce i stavební úpravy.

Naše firma velice úzce spolupracuje s několika architektonickými ateliery např. s atelierem Doc. Ing. arch. Jána Stempela nebo Ing. arch. Gabriely Souček Pojerové, které pro Vás zpracují kvalitní architektonickou studii podle Vašich představ a požadavků ve 3D.

Kvalitně vypracovaná projektová dokumentace je základem pro každou stavbu, rekonstrukci nebo větší opravu jakéhokoliv objektu.

Nabízíme předprojektovou (územní) přípravu staveb, zpracování projektů staveb, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, spolupráci při realizaci a při dokončení staveb, kolaudaci.

Před vyhotovením dokumentace projednáme soulad Vašeho záměru s platnou územně plánovací dokumentací, zabezpečíme geodetické práce (vytýčení pozemků či staveb, zajištění věcných břemen, pozemkové úpravy apod.).

Zajistíme projednání se správci inženýrských sítí pro připojení Vaší stavby, ale také s ohledem na chráněné zájmy těchto správců.

Dále zajistíme:

  • vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • stavební dozor na stavbě, či odborné vedení složitějších staveb
  • vybudování veškerých inženýrských sítí
  • povolení vodohospodářských staveb, jako jsou kanalizace, ČOV apod.
  • veškerou komunikaci s úřady (dotčenými orgány státní správy)
  • poradenskou činnost

Copyright © 2013 EXTRASTAV s.r.o. | Developed by Kinet